Matura. Język polski

Matura to zwieńczenie edukacji ucznia szkoły średniej. Pomyślne ukończenie tego etapu to bilet na studia wyższe. Egzaminy maturalne z poszczególnych przedmiotów wymagają od maturzystów obszernej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Szczególnie w przypadku języka polskiego – przedmiotu, który kładzie szczególny nacisk na aspekty związane z kulturą – szczęście czy talent pisarski nie wystarczą. Potrzebne jest solidne przygotowanie i dobra znajomość najważniejszych dzieł literackich zarówno polskich, jak i światowych. Potrzeba wiele wysiłku, aby przygotować się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Aby mieć większe szanse na osiągnięcie celu – wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym – warto sięgnąć po opracowanie matura język polski (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021).

“Matura z języka polskiego” – dlaczego wybór opracowania to świetne rozwiązanie?

O ile matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest wybierana najczęściej przez pasjonatów kultury, którzy dokonali wyboru z myślą o przyszłych studiach humanistycznych, to egzamin podstawowy z tego przedmiotu jest obligatoryjny, co oznacza, że muszą przystąpić do niego wszyscy uczniowie. Egzamin podstawowy wymaga udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące wybranego fragmentu tekstu oraz stworzenia wypracowania; egzamin rozszerzony obejmuje jedynie zadanie związane z napisaniem wypracowania. Niezależnie jednak od tego, czy do egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępuje miłośnik literatury, czy uczeń lubujący się w przedmiotach ścisłych, dla którego przedmiot ten jest jedynie przykrym obowiązkiem, konieczne jest właściwe przygotowanie się.

Niniejsze opracowanie to zapewnia. Zamieszczono w nim liczne zadania praktyczne zaczerpnięte z egzaminów z lat poprzednich oraz skondensowano najważniejsze informacje teoretyczne dotyczące poszczególnych epok kulturalnych.

“Matura z języka polskiego” – podsumowanie


Zdanie egzaminów maturalnych otwiera drogę na studiach. Jest to stresujące i wymagające wyzwanie i aby mu sprostać, należy odpowiednio przygotować się do matury. Dydaktycy, którzy współpracowali w celu stworzenia niniejszego opracowania, doskonale znają potrzeby maturzystów w tym zakresie. Efektem ich wytężonej, wielomiesięcznej pracy jest kompendium, które w kompleksowy sposób przybliża najważniejsze aspekty związane z egzaminem maturalnym z języka polskiego.

 

 

Czas na maturę z matematyki

Matura z języka polskiego nie należy do egzaminów o niskim poziomie trudności. Jest tak, ponieważ jej zdanie wymaga m.in. udzielenia odpowiedzi na zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość zasad gramatyki oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Bardzo ważną częścią egzaminu maturalnego jest także wypracowanie na zadany temat – może być to np. analiza utworu literackiego bądź rozprawka. Dzięki opracowania matura z polskiego przygotowanie się do egzaminu jest jednak możliwe.

“Matura z języka polskiego” – dlaczego warto?

Niezależnie od rodzaju egzaminu maturalnego z języka polskiego, przygotowanie merytoryczne to warunek niezbędny, by nie tylko zdać pozytywnie egzamin, ale także osiągnąć wysoki wynik pozwalający na dostanie się na wymarzony kierunek na renomowanej uczelni wyższej. Takie przygotowanie zapewnia niniejsze opracowanie. Jest ono złożone z dwóch głównych części, z których każda ma za zadanie udoskonalić różne aspekty.

I tak, część teoretyczna to zbiór najważniejszych informacji teoretycznych, które maturzysta zdobywał na lekcjach języka polskiego szkoły średniej. Opisano tu zatem w przystępny sposób takie zagadnienia, jak:

  • najważniejsze dzieła literackie w poszczególnych epokach kulturowych (antyk, średniowiecze, czasy nowożytne i współczesne),
  • motywy (np. miłość, wojna, śmierć) i przykładowe dzieła, w których one występują,
  • charakterystyka najważniejszych bohaterów literackich,
  • cechy charakterystyczne poszczególnych epok literackich,

i wiele innych. Informacje ukazano w sposób komfortowy dla ucznia, z zastosowaniem licznych tabel i schematów, w których skondensowano najistotniejsze pojęcia.

Uzupełnieniem części teoretycznej są liczne zadania praktyczne, które stworzono na podstawie poleceń maturalnych faktycznie znajdujących się w egzaminach maturalnych z języka polskiego z lat poprzednich. Do zadań dołączono klucz odpowiedzi, dzięki któremu możliwe jest sprawdzenie, czy poprawnie wypełniamy zadania i jakie błędy popełniamy.

Taka struktura opracowania wynika z doświadczenia i fachowej wiedzy autorów podręcznika – dydaktyków, którzy doskonale rozumieją potrzeby współczesnego maturzysty i pragną zapewnić kompleksowe przygotowanie do egzaminu dojrzałości.

Oczywiście, skorzystanie z niniejszego opracowania nie gwarantuje dobrego wyniku z egzaminu, ale sprawia, że jego osiągnięcie jest teraz znacznie łatwiejsze.