Matura. Język polski

Matura to zwieńczenie edukacji ucznia szkoły średniej. Pomyślne ukończenie tego etapu to bilet na studia wyższe. Egzaminy maturalne z poszczególnych przedmiotów wymagają od maturzystów obszernej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Szczególnie w przypadku języka polskiego – przedmiotu, który kładzie szczególny nacisk na aspekty związane z kulturą – szczęście czy talent pisarski nie wystarczą. Potrzebne jest solidne przygotowanie i dobra znajomość najważniejszych dzieł literackich zarówno polskich, jak i światowych. Potrzeba wiele wysiłku, aby przygotować się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Aby mieć większe szanse na osiągnięcie celu – wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym – warto sięgnąć po opracowanie matura język polski (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021).

“Matura z języka polskiego” – dlaczego wybór opracowania to świetne rozwiązanie?

O ile matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest wybierana najczęściej przez pasjonatów kultury, którzy dokonali wyboru z myślą o przyszłych studiach humanistycznych, to egzamin podstawowy z tego przedmiotu jest obligatoryjny, co oznacza, że muszą przystąpić do niego wszyscy uczniowie. Egzamin podstawowy wymaga udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące wybranego fragmentu tekstu oraz stworzenia wypracowania; egzamin rozszerzony obejmuje jedynie zadanie związane z napisaniem wypracowania. Niezależnie jednak od tego, czy do egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępuje miłośnik literatury, czy uczeń lubujący się w przedmiotach ścisłych, dla którego przedmiot ten jest jedynie przykrym obowiązkiem, konieczne jest właściwe przygotowanie się.

Niniejsze opracowanie to zapewnia. Zamieszczono w nim liczne zadania praktyczne zaczerpnięte z egzaminów z lat poprzednich oraz skondensowano najważniejsze informacje teoretyczne dotyczące poszczególnych epok kulturalnych.

“Matura z języka polskiego” – podsumowanie


Zdanie egzaminów maturalnych otwiera drogę na studiach. Jest to stresujące i wymagające wyzwanie i aby mu sprostać, należy odpowiednio przygotować się do matury. Dydaktycy, którzy współpracowali w celu stworzenia niniejszego opracowania, doskonale znają potrzeby maturzystów w tym zakresie. Efektem ich wytężonej, wielomiesięcznej pracy jest kompendium, które w kompleksowy sposób przybliża najważniejsze aspekty związane z egzaminem maturalnym z języka polskiego.

 

 

Czas na maturę z matematyki

Matura z języka polskiego nie należy do egzaminów o niskim poziomie trudności. Jest tak, ponieważ jej zdanie wymaga m.in. udzielenia odpowiedzi na zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość zasad gramatyki oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Bardzo ważną częścią egzaminu maturalnego jest także wypracowanie na zadany temat – może być to np. analiza utworu literackiego bądź rozprawka. Dzięki opracowania matura z polskiego przygotowanie się do egzaminu jest jednak możliwe.

“Matura z języka polskiego” – dlaczego warto?

Niezależnie od rodzaju egzaminu maturalnego z języka polskiego, przygotowanie merytoryczne to warunek niezbędny, by nie tylko zdać pozytywnie egzamin, ale także osiągnąć wysoki wynik pozwalający na dostanie się na wymarzony kierunek na renomowanej uczelni wyższej. Takie przygotowanie zapewnia niniejsze opracowanie. Jest ono złożone z dwóch głównych części, z których każda ma za zadanie udoskonalić różne aspekty.

I tak, część teoretyczna to zbiór najważniejszych informacji teoretycznych, które maturzysta zdobywał na lekcjach języka polskiego szkoły średniej. Opisano tu zatem w przystępny sposób takie zagadnienia, jak:

  • najważniejsze dzieła literackie w poszczególnych epokach kulturowych (antyk, średniowiecze, czasy nowożytne i współczesne),
  • motywy (np. miłość, wojna, śmierć) i przykładowe dzieła, w których one występują,
  • charakterystyka najważniejszych bohaterów literackich,
  • cechy charakterystyczne poszczególnych epok literackich,

i wiele innych. Informacje ukazano w sposób komfortowy dla ucznia, z zastosowaniem licznych tabel i schematów, w których skondensowano najistotniejsze pojęcia.

Uzupełnieniem części teoretycznej są liczne zadania praktyczne, które stworzono na podstawie poleceń maturalnych faktycznie znajdujących się w egzaminach maturalnych z języka polskiego z lat poprzednich. Do zadań dołączono klucz odpowiedzi, dzięki któremu możliwe jest sprawdzenie, czy poprawnie wypełniamy zadania i jakie błędy popełniamy.

Taka struktura opracowania wynika z doświadczenia i fachowej wiedzy autorów podręcznika – dydaktyków, którzy doskonale rozumieją potrzeby współczesnego maturzysty i pragną zapewnić kompleksowe przygotowanie do egzaminu dojrzałości.

Oczywiście, skorzystanie z niniejszego opracowania nie gwarantuje dobrego wyniku z egzaminu, ale sprawia, że jego osiągnięcie jest teraz znacznie łatwiejsze.

 

 

Matura

Język polski jest traktowany przez uczniów szkoły średniej najczęściej w jeden z dwóch sposobów. Część przyszłych maturzystów traktuje go pobłażliwie, jako jeden z mało przydatnych przedmiotów szkolnych, któremu nie warto poświęcać wiele uwagi. Inni z kolei przywiązują do niego wielką wagę – zazwyczaj są to ci uczniowie, który marzą o studiach oraz karierze zawodowej szeroko związanej z życiem kulturalnym. Niezależnie od tego, czy maturzysta przystępuje do egzaminu rozszerzonego, czy też jedynie do obowiązkowej części podstawowej, jedno jest pewne – do egzaminu trzeba dobrze się przygotować – w tym pomocne jest repetytorium maturalne matura z polskiego – Tania Książka.

“Matura z języka polskiego” – o podręczniku


Język polski to niezwykle ciekawy przedmiot, choć niestety nie wszyscy uczniowie doceniają jego potencjał. Wybitne dzieła literackie, fascynujące historie i niejednoznaczne motywy targające bohaterami i prowadzące ich do wielkich lub strasznych czynów… Zajęcia z języka polskiego polegają w głównej mierze na analizie utworów artystycznych (proza, wiersz, dramat) oraz zastosowanych w nich środków artystycznego wyrazu. Nie inaczej jest w przypadku egzaminu maturalnego, którego główną część, w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym, stanowi napisanie wypracowania (w przypadku egzaminu rozszerzonego jest to jedyne zadanie maturalne). Umiejętność stworzenia obszernej wypowiedzi, popartej dobrą znajomości literatury, na jeden z zadanych tematów jest zatem kluczowa, aby zdać egzamin oraz – co jest równie ważne – zdobyć wysoki wynik.

Opracowanie “Matura z języka polskiego” zaspokaja potrzeby w tym zakresie. Oprócz części praktycznej, zawierającej zestaw kilkudziesięciu zadań stworzonych na podstawie prawdziwych zadań maturalnych z lat poprzednich, wiele uwagi w niniejszym opracowaniu poświęcono części teoretycznej. W ramach części teoretycznej, w repetytorium przedstawiono w zwięzły i przystępny sposób informacje na temat takich zagadnień, jak m.in.:

  • najważniejsze utwory literackie z podziałem na epoki kulturalne,
  • typowe cechy poszczególnych gatunków literackich (epopei, trenu, fraszki itd.),
  • charakterystyka i przykłady środków stylistycznych (metafory, onomatopeje itd.),
  • motywy stosowane w literaturze (np. wojna, miłość, zazdrość, patriotyzm)

i wiele innych. Dzięki inicjatywie doświadczonych dydaktyków, którzy brali udział w tworzeniu podobnych opracowań, uczeń może uporządkować wiedzę zdobytą w czasie edukacji szkolnej.