Matura. Język polski 23 marca 2021
Matura to zwieńczenie edukacji ucznia szkoły średniej. Pomyślne ukończenie tego etapu to bilet na studia wyższe. Egzaminy maturalne z poszczególnych przedmiotów wymagają od maturzystów obszernej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Szczególnie w przypadku języka polskiego - przedmiotu, który kładzie szczególny nacisk na aspekty związane z kulturą - szczęście czy talent pisarski nie wystarczą. Potrzebne jest solidne przygotowanie i dobra znajomość najważniejszych dzieł literackich zarówno polskich, jak i światowych. Potrzeba wiele wysiłku, aby przygotować się do egzaminu maturalnego...
Read More
Czas na maturę z matematyki 13 marca 2021
Matura z języka polskiego nie należy do egzaminów o niskim poziomie trudności. Jest tak, ponieważ jej zdanie wymaga m.in. udzielenia odpowiedzi na zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość zasad gramatyki oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Bardzo ważną częścią egzaminu maturalnego jest także wypracowanie na zadany temat - może być to np. analiza utworu literackiego bądź rozprawka. Dzięki opracowania matura z polskiego przygotowanie się do egzaminu jest jednak możliwe. "Matura z języka polskiego" - dlaczego warto? Niezależnie...
Read More
Matura 3 marca 2021
Język polski jest traktowany przez uczniów szkoły średniej najczęściej w jeden z dwóch sposobów. Część przyszłych maturzystów traktuje go pobłażliwie, jako jeden z mało przydatnych przedmiotów szkolnych, któremu nie warto poświęcać wiele uwagi. Inni z kolei przywiązują do niego wielką wagę - zazwyczaj są to ci uczniowie, który marzą o studiach oraz karierze zawodowej szeroko związanej z życiem kulturalnym. Niezależnie od tego, czy maturzysta przystępuje do egzaminu rozszerzonego, czy też jedynie do obowiązkowej części podstawowej, jedno...
Read More