Czas na maturę z matematyki
13 marca 2021

Matura z języka polskiego nie należy do egzaminów o niskim poziomie trudności. Jest tak, ponieważ jej zdanie wymaga m.in. udzielenia odpowiedzi na zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość zasad gramatyki oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Bardzo ważną częścią egzaminu maturalnego jest także wypracowanie na zadany temat – może być to np. analiza utworu literackiego bądź rozprawka. Dzięki opracowania matura z polskiego przygotowanie się do egzaminu jest jednak możliwe.

“Matura z języka polskiego” – dlaczego warto?

Niezależnie od rodzaju egzaminu maturalnego z języka polskiego, przygotowanie merytoryczne to warunek niezbędny, by nie tylko zdać pozytywnie egzamin, ale także osiągnąć wysoki wynik pozwalający na dostanie się na wymarzony kierunek na renomowanej uczelni wyższej. Takie przygotowanie zapewnia niniejsze opracowanie. Jest ono złożone z dwóch głównych części, z których każda ma za zadanie udoskonalić różne aspekty.

I tak, część teoretyczna to zbiór najważniejszych informacji teoretycznych, które maturzysta zdobywał na lekcjach języka polskiego szkoły średniej. Opisano tu zatem w przystępny sposób takie zagadnienia, jak:

  • najważniejsze dzieła literackie w poszczególnych epokach kulturowych (antyk, średniowiecze, czasy nowożytne i współczesne),
  • motywy (np. miłość, wojna, śmierć) i przykładowe dzieła, w których one występują,
  • charakterystyka najważniejszych bohaterów literackich,
  • cechy charakterystyczne poszczególnych epok literackich,

i wiele innych. Informacje ukazano w sposób komfortowy dla ucznia, z zastosowaniem licznych tabel i schematów, w których skondensowano najistotniejsze pojęcia.

Uzupełnieniem części teoretycznej są liczne zadania praktyczne, które stworzono na podstawie poleceń maturalnych faktycznie znajdujących się w egzaminach maturalnych z języka polskiego z lat poprzednich. Do zadań dołączono klucz odpowiedzi, dzięki któremu możliwe jest sprawdzenie, czy poprawnie wypełniamy zadania i jakie błędy popełniamy.

Taka struktura opracowania wynika z doświadczenia i fachowej wiedzy autorów podręcznika – dydaktyków, którzy doskonale rozumieją potrzeby współczesnego maturzysty i pragną zapewnić kompleksowe przygotowanie do egzaminu dojrzałości.

Oczywiście, skorzystanie z niniejszego opracowania nie gwarantuje dobrego wyniku z egzaminu, ale sprawia, że jego osiągnięcie jest teraz znacznie łatwiejsze.