Matura
3 marca 2021

Język polski jest traktowany przez uczniów szkoły średniej najczęściej w jeden z dwóch sposobów. Część przyszłych maturzystów traktuje go pobłażliwie, jako jeden z mało przydatnych przedmiotów szkolnych, któremu nie warto poświęcać wiele uwagi. Inni z kolei przywiązują do niego wielką wagę – zazwyczaj są to ci uczniowie, który marzą o studiach oraz karierze zawodowej szeroko związanej z życiem kulturalnym. Niezależnie od tego, czy maturzysta przystępuje do egzaminu rozszerzonego, czy też jedynie do obowiązkowej części podstawowej, jedno jest pewne – do egzaminu trzeba dobrze się przygotować – w tym pomocne jest repetytorium maturalne matura z polskiego – Tania Książka.

“Matura z języka polskiego” – o podręczniku


Język polski to niezwykle ciekawy przedmiot, choć niestety nie wszyscy uczniowie doceniają jego potencjał. Wybitne dzieła literackie, fascynujące historie i niejednoznaczne motywy targające bohaterami i prowadzące ich do wielkich lub strasznych czynów… Zajęcia z języka polskiego polegają w głównej mierze na analizie utworów artystycznych (proza, wiersz, dramat) oraz zastosowanych w nich środków artystycznego wyrazu. Nie inaczej jest w przypadku egzaminu maturalnego, którego główną część, w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym, stanowi napisanie wypracowania (w przypadku egzaminu rozszerzonego jest to jedyne zadanie maturalne). Umiejętność stworzenia obszernej wypowiedzi, popartej dobrą znajomości literatury, na jeden z zadanych tematów jest zatem kluczowa, aby zdać egzamin oraz – co jest równie ważne – zdobyć wysoki wynik.

Opracowanie “Matura z języka polskiego” zaspokaja potrzeby w tym zakresie. Oprócz części praktycznej, zawierającej zestaw kilkudziesięciu zadań stworzonych na podstawie prawdziwych zadań maturalnych z lat poprzednich, wiele uwagi w niniejszym opracowaniu poświęcono części teoretycznej. W ramach części teoretycznej, w repetytorium przedstawiono w zwięzły i przystępny sposób informacje na temat takich zagadnień, jak m.in.:

  • najważniejsze utwory literackie z podziałem na epoki kulturalne,
  • typowe cechy poszczególnych gatunków literackich (epopei, trenu, fraszki itd.),
  • charakterystyka i przykłady środków stylistycznych (metafory, onomatopeje itd.),
  • motywy stosowane w literaturze (np. wojna, miłość, zazdrość, patriotyzm)

i wiele innych. Dzięki inicjatywie doświadczonych dydaktyków, którzy brali udział w tworzeniu podobnych opracowań, uczeń może uporządkować wiedzę zdobytą w czasie edukacji szkolnej.